micro:bit Agriculture Kit

micro:bit Agriculture Kit er et tilbehørssett til micro:bit som lar elevene utforske hvordan moderne landbruk fungerer i praksis. Settet inneholder moduler og sensorer som som er typiske innen moderne landbruk. I tillegg inneholder settet IoT:bit som gjør at du kan ta målinger og analysere data over tid.

Anbefalte aktiviteter:

Praktisk Info:

Vi bruker MakeCode-editoren til programmeringen

Du trenger:

Last updated