Links

1. Kjør frem og tilbake

Først skal vi teste bit:botens fart når den kjører fremover og rygger. Ved trykk på A-knappen skal den kjøre fremover, og ved trykk på B-knappen bakover.

Program

 • Farten kan være fra 0 til 1023, der 0 betyr STOP og 1023 er størst fart
 • Hvis farten er negativ kjører motoren baklengs
 • Så lenge micro:biten holder pause kjører bit:botens motorer med farten du har valgt

Prøv selv

 1. 1.
  Prøv å måle hvor langt bit:boten kjører fremover og bakover. Er strekningene like?
 2. 2.
  Hvis ikke; hvordan kan tallstørrelsene endres slik at strekningene blir like?

Utfordringer

 1. 1.
  Prøv å kjøre med forskjellige hastigheter - lav og høy. Gjennomfør en rekke forsøk med stigende hastigheter og noter hvor langt bit:boten kjører fremover og bakover ved forskjellige hastigheter.
 2. 2.
  Få bit:boten til å kjøre en bestemt strekning. For eksempel 1,5 meter.