Oppgave 1: Blinkende hjerte (løkke)

I ditt første program skal du lage et "blinkende hjerte". Displayet skifter mellom to bilder (ikoner).

Program

Slik virker det

  • Blokken "gjenta for alltid" er en såkaldt "løkke". Den kjører hele tiden når programmet har startet.

  • Blokken "vis ikon" hentes fra menypunktet "Basis".

  • Blokken "pause (ms)" hentes fra menypunktet "Basis".

  • Dersom du ønsker å benytte en annen pauselengde enn verdiene du kan velge i "pause (ms)" blokken kan du skrive inn tallet du vil bruke istedenfor.

Prøv selv

  1. Prøv å endre lengden på pausene (Husk at programmet må overføres til micro:bit'en før endringene trer i kraft)

  2. Programmet demonstrerer en enkel animasjon. Eksperimenter selv ved å sette inn flere ikoner etter hverandre. Du kan også lage dine egne ikoner ved å bruke "vis bilde"-blokken under "Basis". For eksempel; Prøv å animer en båt som seiler over skjermen.

Last updated