Oppgave 13: Skru av og på lysdiode

Micro:bit kan skru av og på lysdiodene på selve kortet, men den kan også skru av og på lysdioder du kobler til kobberbanene i bunnen av micro:bit-kortet.

I dette eksempelet skrus lysdioden på ved trykk på A-knappen og av ved trykk på B-knappen.

Montering

  • Lysdioder kobles på de brede kobberbanene 0, 1 og 2 nederst på micro:bit'en

  • Det er viktig å koble lysdioden riktig. En lysdiode har et kort og et langt "bein"

  • "Det lange beinet" skal kobles til kobberbanen (0, 1, eller 2) som skal styre lysdioden

  • "Det korte beinet" skal kobles til GND (ground)

  • Her er lysdioden tilsluttet P0

  • VIKTIG! Krokodillenebbene må kun berøre de brede kobberbanene på micro:biten. De må ikke berøre de smale banene ved siden av.

Program

  • Bloken "skriv digital til ..." finner du under menypunktet "Avansert" > "Tilkobling"

Prøv selv

  1. Sjekk at lysdioden kan skrus av og på med A og B-knappene

  2. Prøv å lage et program i en "gjenta for alltid"-løkke hvor lysdioden skrus av og på så den står å blinker med jevne mellomrom.

  3. Prøv å koble lysdioden til kobberbane 1 i stedet for 0. Nå kan du bruke blokken "skriv digital til P1" til 1 for å skru på lysdioden. Prøv selv.

Last updated