Links
Comment on page

Oppgave 6: Måle temperatur (Hente og vise data fra sensor)

Micro:bit'en er utstyrt med et termometer som kan måle temperatur i grader celsius. Temperaturfunksjonen måler temperaturen på mikroprosessorens sentralenhet (Prosessor / CPU) som normalt har ca. samme temperatur som omgivelsene.

Program

Hent blokken "temperatur (C)" under menypunktet "Inndata"

Prøv selv

  1. 1.
    Hvem er varmest? Prøv å måle tommelfingertemperaturen på gruppens medlemmer for å se hvem som er mest "hot"
  2. 2.
    Prøv termometeret forskjellige steder og evt. i et kjøleskap eller en fryser. Sammenlign resultatene med måleresultater fra andre termometer.

Juster målingene

Hvis temperaturen avviker mye i forhold til et annet termometer kan programmet justeres med en matematikkblokk fra menypunktet "Matematikk" så programmet ditt tar høyde for avviket.
For eksempel her vises tallet to grader under temperaturavlesningen: