Stemmekontrollert Smartlys

I denne oppgaven skal du programmere et smartlys til å aktiveres ved et visst støynivå på lik linje med lys som aktiveres ved hjelp av stemme eller klappelyder.

Du lærer å

  • Bli kjent med lydsensor, lyssensor og LED/RGB

  • Hvordan man programmerer LED lys til å skru seg på ved høyt støynivå

  • Hva kategoriseres som normal støy og hva som kan kategoriseres som høye lyder

Litt om stemmestyrt lys

Lys som aktiveres ved hjelp av høye lyder slik som klappelyder eller høye stemmer, er innretninger man typisk finner i såkalte smarthjem. Til disse lysene behøver man ikke noen bryter, da disse innretningene er programmert til å reagere på visse støynivåer. Mange slike innretninger har også en tilleggsfunksjon hvor de ikke reagerer før lysnivået i rommet er under et visst nivå. I denne oppgaven skal vi selv prøve oss frem og definere hva vi mener disse grenseverdiene er.

Hvordan fungerer et stemmestyrt lys?

Støy i omgivelsene oppdages når lyset er slått av. RGB-lyset slås på når støyen blir høyere enn den innstilte terskelen, og det slår seg automatisk av igjen etter ti sekunder.

Du trenger

1 Micro:bit v2

Classroom Smart Home Kit

Batteripakke til micro:bit

Smart Home Material Pack

Koblingsskjema

Koble til lyssensoren til P1 og lydsensoren til P2 på IoT-kortet. Koble så LED lampen til P14

micro:bit settes ned i porten på IoT-kortet slik som på bildet under

Programmering

Gå til makecode.microbit.org og trykk på “Nytt prosjekt”. Gi prosjektet ditt et navn. Her kaller vi det Smartlys. Vi må legge til de ekstra kodeblokkene vi trenger for å gjøre dette prosjektet med ElecFreaks Classroom smart Home Kit. For å gjøre dette trykker man på Avansert og scroller ned til Utvidelser/ Add Package. Det åpner seg da en ny meny hvor vi søker etter og velger “iot-environment-kit”.

Utvidelsespakken vil da laste ned og legge seg i menyen til venstre for redigeringsskjermen. Gjør så det samme en gang til og søk opp “NeoPixel” Denne utvidelsespakken behøver vi for å få LED til å lyse.

Vi starter med å legge inn blokkene for LED. Under NeoPixel i menyen til venstre finner vi en ferdig bygget sekvens vi skal bruke:

Vi endrer til P14 og legger inn at det er 1 LEDlampe på denne koblingen.

Vi legger resten av programmet inn i blokken gjenta for alltid (se eksempel under) Gjenta for alltid-blokken bruker vi fordi vi ønsker at programmet skal fungere hele tiden mens vi har strøm på micro:bit

Trykk på last ned ikonet nederst på siden. Programmet du har laget vil lagre seg som en .Hex fil. Legg merke til hvor du lagrer filen. Når den er lastet ned kan du simpelthen dra den over til micro:bit ikonet i filutforskeren. Micro:bit blinker oransje bak når programmet lastes over, og stopper når den er ferdig. Programmet er umiddelbart klart til å brukes når micro:bit er koblet til strøm

Slik virker det

  • Om lysnivået er lavere en 60 og lydnivået blir høyere en 80db vil LED lampen lyse i 10 sekunder før den slår seg av

  • Om støynivået er over 80, men lysnivået i omgivelsene er over 60 vil ikke lampen skru seg på

Prøv selv

  1. Overfør programmet til micro:bit og test programmet. Tips: Er det ikke mørkt i rommet du er i kan du forske å dekke over lyssensoren

  2. Forsøk å justere på innstillingene i programmet slik at det passer til hvordan du ville pratet eller klappet/knipset for å få lyset til å slå seg på.

  3. Søk opp hvor mange db som er regnet som normal støy og hvor mye db som er regnet som høy støy. Vurder hvordan disse tallene passer med dine innstillinger

Last updated