micro:bit i matematikk

Å gi elever grunnleggende ferdigheter i programmering er med på å forberede dem for fremtidige realfaglige jobber, i tillegg til å øke forståelsen for matematiske problemer.

I denne veiledningen finner du eksempler på oppgaver for å jobbe med matematiske begreper og problemer ved bruk av micro:bit som verktøy.

Kompetansemål i Fagfornyelsen

Et utdrag av kompetansemål i Læreplan i matematikk 1.-10. trinn (MAT01-05)

Kompetansemål etter 2. trinn

  • lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel

Kompetansemål etter 3. trinn

  • lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel knytte til koordinatsystemet

Kompetansemål etter 4. trinn

  • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Kompetansemål etter 5. trinn

  • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Kompetansemål etter 6. trinn

  • bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster

Kompetansemål etter 7. trinn

  • bruke programmering til å utforske data i tabellar og datasett

Kompetansemål etter 8. trinn

  • utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering

Kompetansemål etter 9. trinn

  • simulere utfall i tilfeldige forsøk og berekne sannsynet for at noko skal inntreffe ved å bruke programmering

Kompetansemål etter 10. trinn

  • utforske matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruke programmering

Last updated