Oppgave 10: Starte og stoppe animasjon via radio

Radiofunksjonen kan brukes som av og på-knapp for fjernstyring av for eksempel animasjoner.

I dette eksempelet vil senderen stoppe animasjonen på mottakeren ved trykk på A-knappen. Ved trykk på B-knappen starter den.

Program: Sender

Program: Mottaker

  • Start med å lage variabelen "on"

  • "on" er en såkalt boolsk variabel som kun kan ha to verdier: 0 eller 1

  • Hvis "on" = 0 er animasjonen stoppet

  • Hvis "on" = 1 kjører animasjonen

  • Husk at "receivedNumber" skal trekkes ned fra "når radio mottar" blokken i "sett on til..."

Prøv selv

  1. Sjekk at programmene fungerer som forventet

  2. Endre i programmene slik at det vises en annen animasjon hvis man trykker på A+B på senderen

Last updated