Links
Comment on page

Oppgave 10: Starte og stoppe animasjon via radio

Radiofunksjonen kan brukes som av og på-knapp for fjernstyring av for eksempel animasjoner.
I dette eksempelet vil senderen stoppe animasjonen på mottakeren ved trykk på A-knappen. Ved trykk på B-knappen starter den.

Program: Sender

Program: Mottaker

 • Start med å lage variabelen "on"
 • "on" er en såkalt boolsk variabel som kun kan ha to verdier: 0 eller 1
 • Hvis "on" = 0 er animasjonen stoppet
 • Hvis "on" = 1 kjører animasjonen
 • Husk at "receivedNumber" skal trekkes ned fra "når radio mottar" blokken i "sett on til..."

Prøv selv

 1. 1.
  Sjekk at programmene fungerer som forventet
 2. 2.
  Endre i programmene slik at det vises en annen animasjon hvis man trykker på A+B på senderen