Oppgave 1:LED - varsellampe

Lysdioden du har koblet til er en liten LED lampe. I denne oppgaven skal du bruke denne til å lage en varsellampe som forteller deg at maskinen er slått på.

Litt om varsellampe

En varsellampe er en form for alarm som sier ifra om noe skjer. Varsellampen kan bli brukt som en indikator for at noe er galt, eller rett og slett for å vise at en maskin er slått på.

Slik fungerer varsellampen

Lysdioden er koblet til styringskortet med en kabel. Vi programmerer micro:bit slik at den sender signaler om at når maskinen kobles til strøm, lyser varsellampen som en indikator på at maskinen er slått på.

Programmering

For å programmere denne må vi gå til makecode.microbit.org. Trykk på “Nytt prosjekt” og gi prosjektet ditt et navn. Her kaller vi det Bubble:bit LED.

Når du åpner opp det nye prosjektet ditt ligger det allerede to kodeblokker klare: “Ved start” og “gjenta for alltid”

Blokken “gjenta for alltid” vil vi ikke ha behov får å bruke i første omgang.

I “ved start”-blokken skal vi legge inn en blokk som skal gi LED beskjed om å lyse når strømmen kobles til. Gå i menyen til venstre og trykk på avansert. Da dukker det opp flere muligheter og i “Tilkobling” finner du denne blokken: “skriv digitalt til…” Denne setter du inn i “ved start”-blokken. Fordi vi har koblet LED-kabelen til P1 på kontrollkortet, må vi endre valg på kodeblokken vår til P1 også. Sett verdien til 1, det betyr at den er slått på.

Vi kan også velge å legge til at de små lysdiodene på micro:bit skal lyse. Gå nå til basisseksjonen til venstre og velg “vis skjerm”. Legg denne blokken inn under “skriv digitalt til…” Når du har lagt inn blokken kan du selv velge hvilke dioder du ønsker skal lyse når du kobler micro:bit til strøm. Her har vi valgt et mønster som ligner på en såpeboble.

Koden skal nå se ut som den under

Du har nå laget ditt eget program for å få en LED lampe til å lyse

Trykk på last ned ikonet nederst på siden. Programmet du har laget vil lagre seg som en .Hex fil. Legg merke til hvor du lagrer filen. Når den er lastet ned kan du simpelthen dra den over til micro:bit ikonet i filutforskeren. Micro:bit blinker oransje bak når programmet lastes over, og stopper når den er ferdig. Programmet er umiddelbart klart til å brukes når micro:bit er koblet til strøm

Slik virker det:

Når du kobler på strømmen vil LED slå seg på og varsle om at maskinen er skrudd på.

Prøv selv

  1. Last ned programmet og overfør til micro:bit. Hva skjer med skjermen og lysdioden

  2. Nå lyser LED-lampen konstant. Nå kan du forsøke å få varsellyset til å blinke. Trekk blokken som styrer LED over til den blå “gjenta for alltid”-blokken. Sett så inn en pauseblokk under denne og endre verdien til 2000. Kopier så disse to blokkene og sett under de andre. Endre verdien på den underste “skriv digitalt til..”-blokken til 0. Det betyr at LED er skrudd av.

Programmet skal nå se slik ut:

Last updated