Links
Comment on page

Oppgave 2: Inndata vs Utdata

micro:bit'en har et display som består av 5x5 lysdioder (LED). Displayet kan brukes til visning av bokstaver, tall, symboler og grafer.
I dette eksempelet vises forskjellig output hvis man trykker på A eller B eller om du vipper micro:bit'en mot høyre eller venstre.
Når du vipper micro:bit'en registreres dette med noe som heter et akselerometer i micro:bit'en slik at du som programmerer kan bruke disse bevegelseshandlingene som inndata.

Program

Inndata og utdata
  • Blokken "når knapp A trykkes" finner du under menyen "Inndata"
  • Blokken "når ristes" finner du under menyen "Inndata", deretter kan du endre til "helning venstre" m.m.
  • De fire inndata-funksjonene demonstrerer hvordan knapper og akselerometeret enkelt kan brukes som inndata

Prøv selv

  1. 1.
    Kontroller at du får det resultatet du forventer når du trykker på knappene og vipper micro:bit'en til venstre og høyre
  2. 2.
    Endre programmet slik at bildet av smilefjeset blinker når du trykker på B-knappen. Litt hjelp: - vis smilefjes-ikon - pause - tøm skjerm (blokken finner du under menyen "Basis > ... more") - pause - vis smilefjes-ikon