Oppgave 2: Inndata vs Utdata

micro:bit'en har et display som består av 5x5 lysdioder (LED). Displayet kan brukes til visning av bokstaver, tall, symboler og grafer.

I dette eksempelet vises forskjellig output hvis man trykker på A eller B eller om du vipper micro:bit'en mot høyre eller venstre.

Når du vipper micro:bit'en registreres dette med noe som heter et akselerometer i micro:bit'en slik at du som programmerer kan bruke disse bevegelseshandlingene som inndata.

Program

  • Blokken "når knapp A trykkes" finner du under menyen "Inndata"

  • Blokken "når ristes" finner du under menyen "Inndata", deretter kan du endre til "helning venstre" m.m.

  • De fire inndata-funksjonene demonstrerer hvordan knapper og akselerometeret enkelt kan brukes som inndata

Prøv selv

  1. Kontroller at du får det resultatet du forventer når du trykker på knappene og vipper micro:bit'en til venstre og høyre

  2. Endre programmet slik at bildet av smilefjeset blinker når du trykker på B-knappen. Litt hjelp: - vis smilefjes-ikon - pause - tøm skjerm (blokken finner du under menyen "Basis > ... more") - pause - vis smilefjes-ikon

Last updated