micro:bit Tinker Kit

ElecFreaks micro:bit Tinker Kit er en fin tilbehørspakke til micro:bit med enkle tilkoblingsmuligheter som egner seg for bruk på barnetrinnet slik at du slipper å knote med koblingsbrett.

micro:bit Tinker Kit kan brukes både på mellomtrinnet (5.-7. klasse) som noe enkelt å starte med og i naturfag på ungdomstrinnet (8.-10. klasse).

Anbefalte aktiviteter

Octopus:bit

Octopus:bit gjør det enkelt å få tilgang til de digitale portene på micro:bit kortet. Ved å koble micro:bit'en til dette utvidelseskortet kan du enkelt bruke standard GPIO porter for å koble på sensorer og andre elektroniske komponenter.

Komponentene i Tinker Kit

Last updated