Enkel fuktighetsmåling

enviro:bit er utstyrt med sensorer som gir deg tilgang til å måle:

  • Temperatur (med større nøyaktighet enn micro:bit'en sin innebygde sensor)

  • Luftfuktighet

  • Lufttrykk

  • Lys og farger

  • Støynivå

Målgruppe: Naturfag 6. trinn

Forutsetninger: Elevene kan lage et program og overføre den til micro:bit'en.

Du trenger:

  • PC tilkoblet internett

  • MakeCode editoren: https://makecode.microbit.org

  • micro:bit med USB-kabel og batteriholder

  • enviro:bit

Last updated