Links

Enkel fuktighetsmåling

enviro:bit er utstyrt med sensorer som gir deg tilgang til å måle:
  • Temperatur (med større nøyaktighet enn micro:bit'en sin innebygde sensor)
  • Luftfuktighet
  • Lufttrykk
  • Lys og farger
  • Støynivå
Målgruppe: Naturfag 6. trinn
Forutsetninger: Elevene kan lage et program og overføre den til micro:bit'en.
Du trenger:
  • PC tilkoblet internett
  • MakeCode editoren: https://makecode.microbit.org
  • micro:bit med USB-kabel og batteriholder
  • enviro:bit