Oppgave 1: Pluss og minus

I dette eksempelet definerer vi 2 tallvariabler når programmet starter. Når du trykker på A-knappen adderes to tall og ved trykk på B-knappen subtraheres de.

Program

  • Start med å lage tre variabler "tall1", "tall2" og "resultat". Under menypunktet "Variabler" trykker du på knappen "Lag en variabel...", deretter du kan gi variabelen din et navn.

  • Når variablene er opprettet dukker det opp noen ekstra blokker under menypunktet

  • Sett inn blokkene som visst i programmet.

  • Matematikkblokken "0 + 0" finner du under "Matematikk". Nullene i matematikkblokken erstatter du med variablene "tall1" og "tall2" som du finner under menypunktet "Variabler"

Prøv selv

  1. Sjekk at micro:biten regner riktig

  2. Gi tallvariablene noen andre verdier og prøv beregningene igjen. Husk å laste ned programmet til micro:bitten hver gang du endrer programmet.

  3. Prøv også å bruke noen tallvariabler som gir negativt resultat ved subtraksjon

  4. Sett inn et negativt tall som "tall1" og sjekk beregningene

  5. Sett inn et negativt tall som "tall2" og sjekk beregningene.

  6. Hva sier regneregelen for et regnestykke som dette: 10 - (-5)?

Last updated