Måling av temperatur og fuktighet i drivhus

Ulike planter og vekster krever ulike temperaturer og ulik fuktighetsgrad for å få optimal trivsel. I denne oppgaven skal du programmere en sensor til å måle temperatur og fukt i sanntid et drivhus.

Litt om måling av temperatur og luftfuktighet

Å vite noe om hva slags temperatur vi har eller kan forvente oss kan være gunstig både for oss mennesker og for det miljøet rundt oss vi skal ta vare på. Både mennesker, dyr og planter har ulike trivselstemperaturer, og om man vet hvor varmt eller kaldt det er kan man også gjøre tiltak for at temperaturen skal bli mere passende.

Luftfuktigheten varierer fra land til land og om vi er ute eller inne. Fordi plantene tar opp mye av fuktigheten gjennom lufta og ikke bare gjennom vanning trives planter som har opprinnelse i tropiske strøk best når luftfuktigheten er over 50%

Et drivhus kan gi større avlinger og forlenge vekstsesongen med flere måneder ved å simulere veksters opprinnelige vekstvilkår. Dette gjøres blant annet ved at både temperatur og luftfuktighet er tilnærmet lik plantens opprinnelsessted.

I Norge kan bruk av slike drivhus for eksempel gjøre at vi kan dyrke jordbær hele året.

Hvordan kan vi måle temperatur og fuktighet?

Sensoren DHT11 måler temperaturen og fuktigheten i rommet og sender dette signalet til micro:bit. Via IoT:bit vil disse signalene bli sendt til OLEDskjermen som vil opplyse om hva slags temperatur det er og hvor høy luftfuktigheten er.

Du trenger

Koblingsskjema

 1. Monter micro:bit i IoT:bit

 2. Montèr OLED displayet på IoT:bit

 3. Koble til DHT11 sensoren til P1

 4. Koble batteripakken på micro:bit

Programmering

 1. Gå til makecode.microbit.org og trykk på “Nytt prosjekt”.

 2. Gi prosjektet ditt et navn. Her kaller vi det Måling av temperatur og fuktighet i drivhus. Vi må legge til de ekstra kodeblokkene vi trenger for å gjøre dette prosjektet med ElecFreaks Agriculture Kit.

 3. For å gjøre dette trykker man på Avansert og scroller ned til Utvidelser/ Add Package. Det åpner seg da en ny meny hvor vi velger Environment-and-Scince-IoT. Utvidelsespakken vil da laste ned og legge seg i menyen til venstre for redigeringsskjermen.

Se kodeeksempel under

Slik virker det

 • Med jevne intervaller på 5 sekunder vil micro:bit hente inn informasjon fra sensoren.

 • Hvordan temperaturen og fuktigheten i rommet er vil vises på OLED-skjermen

 • Programmet vil behøve å gå noen løkkerunder før resultatene begynner å vises på skjermen

Test

Overfør programmet til micro:bit og montèr slik som anvisningen viser. Vent noen sekunder og finn ut hvordan forholdene er i rommet der du oppholder deg.

Prøv selv

 1. Hvordan er temperaturen og luftfuktigheten i rommet der du oppholder deg? Kan du gjøre noen tiltak for å endre forholdene slik at trivselen blir optimal?

 2. Velg deg en optimal innetemperatur og legg til blokker i programmet slik at OLED displayet varsler om temperaturen går over eller under en viss temperatur.

 3. Forsøk deg på det samme med luftfuktighet og se om du kan oppsøke et sted hvor luftfuktigheten er høyere. (Tips: Vanndamp)

Last updated