Oppgave 2: Gange og dele

Program

Testing

  • Sjekk at programmet regner riktig

Prøv selv

  1. Prøv med forskjellige tallverdier for "tall1" og "tall2" hvor "tall2" går opp i "tall1"

  2. Prøv med forskjellige tallverdier for "tall1" og "tall2" hvor "tall2" IKKE går opp i "tall1". Hvorfor blir resultatet avrundet?

  3. Prøv å eksperimenter med "round"-blokken som du finner under "Matematikk"

Last updated