Links
Comment on page

Oppgave 2: Gange og dele

Program

Testing

  • Sjekk at programmet regner riktig

Prøv selv

  1. 1.
    Prøv med forskjellige tallverdier for "tall1" og "tall2" hvor "tall2" går opp i "tall1"
  2. 2.
    Prøv med forskjellige tallverdier for "tall1" og "tall2" hvor "tall2" IKKE går opp i "tall1". Hvorfor blir resultatet avrundet?
  3. 3.
    Prøv å eksperimenter med "round"-blokken som du finner under "Matematikk"