Oppgave 4: Stein, saks, papir (betinget handling)

Et tilfeldig tall kan omdannes til en tilfeldig tegning på skjermen ved å bruke betingelser (conditionals) gjennom "hvis ..."-blokker.

I denne oppgaven skal vi vis en av tre ulike ikoner når micro:bit'en ristes.

Program

  • Blokken "hvis ..." finner du under menyen "Logikk"

  • Sammenligningsblokken finner du under menyen "Logikk (Comparison)" og settes inn i "hvis ..."-blokken som visst i programmet

  • Deretter kan du hente variabelen "resultat" under "Variabler"

  • Sett inn blokken "vis ikon..."

  • Kopier "hvis..."-blokken to ganger og gjør endringer som i programmet over

Prøv selv

  1. Kontroller at alle ikonene blir visst

  2. Endre programmet slik at det kan brukes til "Stein, saks, papir"

  3. Last opp på to micro:bit'er og utfordre en venn

Last updated