Introduksjon

Dagens elever er morgendagens innovatører - Uavhengig av yrkesvalg vil en grunnleggende forståelse av teknologiens oppbygning og virkemåter være en nødvendig del av fremtidens kompetanse.

Vi i n00b.no tror på en teknologirik skole der elevene får utfolde seg i skapende læringsaktiviteter som gir individuell mestring og utvikler samarbeidskompetanse som er helt sentrale ferdigheter i arbeidslivet de vil møte.

Programmering som verktøy for dybdelæring

Programmering er et av vår tids mest kreative verktøy. Med Fagfornyelsen 2020 blir programmering og algoritmisk tankegang en del av fagene matematikk, naturfag, kunst og håndverk og musikk.

Aktiviteter med programmering gjør at elevene kan løse problemer på nye måter. Gjennom å lage programmer opparbeider elevene også ferdigheter i å vurdere eget og andres arbeid, gi konstruktive tilbakemeldinger og samarbeide med andre. Å skape og produsere digitalt, krever forståelse for og kompetanse i programmering.

"Å gi elever grunnleggende ferdigheter i programmering er med på å forberede dem for fremtidige realfaglige jobber, i tillegg til å øke forståelsen for naturvitenskapelige og matematiske problemer." - Utdanningsdirektoratet

I denne oppgavesamlingen finner du inspirasjon til programmeringsaktiviteter du kan ta utgangspunkt i og bruke i undervisningen.

MERK: Denne nettressursen er under utvikling og vi vil legge til nye oppgaver fortløpende. Tips oss gjerne om aktiviteter eller eventuelle forbedringer :)

Last updated