Temperaturmåling

Micro:bitten inneholder en temperatursensor som gjør det mulig å måle temperaturen på micro:bitten.

Målgruppe:

  • Matematikk: Mellomtrinnet

Du trenger:

Last updated