Kunstig vekstlys

I denne oppgaven skal du lage et kunstig vekstlys. Lyset skal programmeres til å slå seg på når dagslyset ikke er optimalt for vekst eller trivsel av plantene.

Litt om kunstig vekstlys

Solskinn og naturlig lys er en nødvendig faktor for plantevekst. Fordi været er uforutsigbart og lengden på dagene varierer i løpet av året, er kunstig lys blitt en vanlig måte å optimalisere vekstvilkårene for korn og grønnsaker i landbruket. Lengre dager med kunstig dagslys gjør at plantene behøver kortere tid for å modnes enn det de ville brukt med kun naturlig dagslys.

Hvordan fungerer et kunstig vekstlys i moderne drivhus?

Lyssensoren på micro:bit registrerer hvor sterkt lyset er i sanntid. Om lysstyrken er lavere enn hva som er optimalt vil et kunstig lys slå seg på og simulere ekte dagslys for å bedre vekstvilkårene.

Du trenger:

Merk:

Denne oppgaven er kun ment for å simulere oppførselen til et vekstlys da Rainbow LED ikke avgir nok lys til at den kan fungere som et vekstlys i praksis.

1. Koblingsskjema

  1. Monter micro:bit i sensor:bit

  2. Koble RGB LED på P1

  3. Koble batteripakken på micro:bit

2. Programmering

Gå til makecode.microbit.org og trykk på “Nytt prosjekt”. Gi prosjektet ditt et navn. Her kaller vi det Kunstig vekstlys. Vi må legge til de ekstra kodeblokkene vi trenger for å gjøre dette prosjektet med ElecFreaks Agriculture Kit.

For å gjøre dette trykker man på Avansert og scroller ned til Utvidelser/ Add Package. Det åpner seg da en ny meny hvor vi velger Neopixel fra Ada Fruit.

TBD (ta bilde fra extensions så man finner enkelt pakka)

Utvidelsespakken vil da laste ned og legge seg i menyen til venstre for redigeringsskjermen.

Se eksempelet under

Slik virker det:

I fullt dagslys vil det kunstige lyset, Rainbow LED være avslått. Om du slår av lyset eller skygger for den innebyggede sensoren på IoT.Bit vil Rainbow LED slå seg på.

3. Test

Overfør programmet til micro:bit og undersøk hvordan det fungerer. Prøv å slå av lyset i rommet du er i eller lag skygge over IoT:bit.

4. Prøv selv

  1. Om det ikke fungerer, forsøk å endre nummer 100 til et lavere tall.

  2. Slike kunstige lys kan også styres manuelt eller bli programmert til å slå seg av og på til gitte tider. Lag et program hvor du programmerer lyset til å slå seg av og på etter bestemte intervaller.

  3. Alle LEDlys kan brukes som vekstlys, men det finnes ulike typer. Undersøk hvilken lysstyrke som kreves i vekstenes spirefase og blomstringsfase.

  4. Undersøk om man kan bruke vanlige lyspærer som vekstlys

  5. Ved å forlenge dagen for vekster og grønnsaker på denne måten kan man oppnå en høyere produksjon gjennom året. Kan du tenke deg noen negative konsekvenser ved at man forlenger dagslyset på denne måten? (dyr, insekter o.l?)

Last updated