3. Enkel fjernstyring

Micro:bits kan kommunisere med hverandre via radiofunksjonen. I dette eksempelet skal vi bruke en micro:bit som sender og micro:biten på bit:boten som mottaker.

I eksempelet ser du hvordan micro:biten kan fjernstyres til å stoppe, kjøre fremover og bakover. Når dette fungerer skal du programmere den slik at bit:boten også kan snu.

Styringen skal fungere slik når den er ferdig:

 • Trykk på A+B: Stopp begge motorene

 • "når logo ned": Begge motorene fremover

 • "når logo opp": Begge motorene bakover

 • "når helning venstre": Roter mot venstre (venstre motor bakover og høyre motor fremover)

 • "når helning høyre": Roter mot høyre (venstre motor fremover og høyre motor bakover)

Program: Sender

Husk å velge samme radiogruppe på sender og mottaker

Program: Mottaker

 • Husk å velge riktig radiogruppe ved start

 • Variabelen "receivedNumber" i blokken "når radio mottar..." er det tallet som micro:biten har mottatt. Variabelen trekkes fra blokken "når radio mottar..." ned i sammenligningsblokken i "hvis..." blokkene som visst i eksempelet

Prøv selv

 • Sjekk at bit:boten kan kjøre fremover, bakover og stoppe

 • Prøv eventuelt å programmere den til å kjøre raskere eller saktere

 • Hvis den kjører litt skrått kan du prøve å justere farten på høyre eller venstre motor så den kjører rett

Utfordringer

 1. Hvis bit:boten skal snu skal høyre og venstre motor kjøre med forskjellig fart.

  1. Sett inn nye blokker i senderen slik at den sender tallet 3 når micro:biten heller til venstre og tallet 4 når micro:biten heller til høyre.

  2. Når mottakeren får tallet 3 skal venstre og høyre motor ha verdier som får bit:boten til å rotere mot venstre

  3. Når mottakeren får tallet 4 skal venstre og høyre motor ha verdier som får bit:boten til å rotere mot høyre

 2. Lag en bane på gulvet å prøv å gjennomføre den raskest mulig uten feil.

 3. Prøv å juster fart og følsomhet på bit:boten ved å endre tallverdiene når den skal kjøre fremover, bakover og svinge

Last updated