Kom i gang med micro:bit

I denne guiden har vi samlet en serie med gode programmeringseksempler med micro:bit som gir deg en enkelt og praktisk innføring i grunnleggende kontrollstrukturer.

Materialet er opprinnelig tenkt som en kronologisk innføring i noen av de viktigste begrepene, funksjoner og kontrollflyt i forbindelse med programmering av micro:bit, men praksis viser at det både for lærere og elever kan knipe med tid til å fordype seg i alt materialet.

Vi anbefaler at ALLE nybegynnere går igjennom oppgave 1-5.

 1. Blinkende hjerte (løkke)

 2. Inndata vs utdata

 3. Terningkast (variabel med tilfeldig tall)

 4. Stein, saks, papir (betingelser)

 5. Tellere

Deretter kan du velge å gå dypere inn i områder som er mer relevant for faget dere jobber med:

 • Temperatur (oppgave 6 og 7)

 • Lyd og melodier (oppgave 8)

 • Bruk av radiofunksjonen (oppgave 8 og 10)

 • Tidsmåling (oppgave 11 og 12)

 • Lysdioder (oppgave 13 og 14)

 • Eksterne kontakter (oppgave 15 og 16) - UNDER UTVIKLING

 • Servo (oppgave 17 og 18) - UNDER UTVIKLING

Ressursen kan brukes som oppslagsverk hvor elever og lærer kan vende tilbake å få repetert hvordan man løser forskjellige programmeringsoppgaver.

Formålet med denne guiden:

 • Samle en mengde oppgaver som tar for seg enkle og praktiske programmeringseksempler med micro:bit som kan brukes i mange sammenhenger

 • Eksempler på utfordringer som kan løses med det elevene har lært

 • Utfordre lærere til selv å utvikle forslag til utfordringer med utgangspunkt i egen fagkompetanse

TIPS: De fleste oppgavene i denne oppgavesamlingen tar utgangspunkt i at du har satt språket i MakeCode-editoren til Norsk. Dette kan du gjøre under "Innstillinger > Språk" oppe til høyre på https://makecode.microbit.org

Torben Baunsø, Horsens CC:BY 2019 (Til norsk ved Kodeakademiet CC:BY 2019)

Last updated