Oppgave 2: Temperaturstyrt vifte

I denne oppgaven skal du lage din egen temperaturstyrte vifte du kan ha på pulten. Du programmerer den selv til å stoppe og starte basert på dine egne grenseverdier for hvilke temperatur du ønsker.

Litt om temperaturstyrt vifte

En vifte som starter og stopper av seg selv ved gitte temperaturer kan være kjekt å ha når det er varmt. Når temperaturen blir for høy blir vi ukomfortable. I en større utgave kan også en temperaturstyrt vifte være bra for sirkulasjon av luft i hjemmet for bedre inneklima.

En temperatursensor kan programmeres til å fungere som en automatisk bryter til en temperaturstyrt vifte. Dette kalles også termostat. Den mest vanlige bruken av termostat er styring av varme- eller kjøleelement (for eksempel i hus, fabrikker, med mer), men også alarmer for å indikere for høy eller for lav temperatur.

Hvordan fungerer en temperaturstyrt vifte?

Temperatursensoren måler temperaturen i rommet og sender dette signalet til micro:bit. Micro:bit vil så sende signal til vifta dersom temperaturen er for høy (f.eks over 27 grader) for gi rommet en behagelig temperatur.

Du trenger

1. Koblingsskjema

 1. Monter micro:bit i sensor:bit

 2. Koble vifta på P1

 3. Koble temperatursensor på P2

 4. Koble LED display til sensor:bit

 5. Koble batteripakke til micro:bit når du skal teste oppfinnelsen

2. Montering

Du kan montere smartvifta akkurat slik du selv vil. Her er et eksempel på hvordan du kan gjøre det. I eksempelet bruker vi litt papp og noen ispinner med hull for å holde oppfinnelsen sammen. Hovedpoenget her er å få vifta litt opp i høyden så den kan blåse horisontalt.

Monter komponentene som visst på bildet.

Eksempel på ferdig montert vifte.

3. Program

Slik virker det

 • Når temperaturen er over 30-grader gir micro:bit lyd og vifta går for å gjøre rommet litt mer komfortabelt.

 • Når temperaturen er under 30-grader vil vifta automatisk stoppe.

4. Test

 • Overfør programmet til micro:bit og test at programmet fungerer (finn f.eks en varmekilde som avgir nok varme slik at vifta starter).

5. Prøv selv

 1. Hvilken temperatur syns du er komfortabel? Tilpass koden med dine foretrukne grenseverdier og prøv programmet ditt på nytt.

 2. Helse: Gjør undersøkelser på hva som er ideel/behagelig romtemperatur for å unngå ubehag og tenk igjennom om det er noe du ønsker å endre i programmet ditt.

 3. Hvordan kan du regulere hastigheten på vifta (kjøleeffekt) etter eget ønske?

Last updated