Links
Comment on page

3. Vis temperaturen med en automatisk graf

Micro:bit kommer med en automatisk graffunksjon som kan vise tall (for eksempel temperatur) grafisk.

Program

  • Første tallvariabel i funksjonen er den temperaturen som skal tegnes grafisk.
  • Andre tallvariabel i funksjonen er maksimumsverdien.
  • Hvis øverste tallvariabel kommer opp på maksimumsverdien tennes alle lysdiodene på skjermen.

Test

  • Sjekk programmet med lave og høye temperaturer.

Utfordringer

  1. 1.
    Prøv å endre maksimumstemperaturen til for eksempel 30 for å se hvordan avlesningen påvirkes.

Tenk etter

  • Hvilke fordeler og ulemper er det med denne temperaturvisningen hvis du sammenligner med visningen i det forrige eksempelet?