2. Lufttrykk

Ved trykk på A-knappen måles og vises lufttrykket.

Litt om lufttrykk

Micro:bitten måler lufttrykket i hPa (hektopascal). Lufttrykket endrer seg hele tiden. Vi kan ha normaltrykk, høytrykk eller lavtrykk. Normaltrykket er 1013,25 hPa.

Les på nettet om sammenhengen mellom lufttrykket, endringer i lufttrykket og vær. Lufttrykket endrer seg også med høyden. Når vi beveger oss høyere opp, faller trykket. Mellom havnivå og 2 kilometer høyde er trykkfallet på ca. 0,1 hPa per meter.

Program

Testing

  • Prøv å lese av trykket noen ganger. Er trykket likt høyt og lavt?

  • Prøv å teste avlesning med større nøyaktighet med blokkene: "Get pressure (decimal)" og "Get pressure (x100)"

  • Du kan ikke endre på lufttrykket i lokalet, men hvis du flytter deg opp eller ned med micro:bitten kan micro:bitten registrere at trykket faller med høyden.

Utfordringer

  1. Lag et barometer

    Et klassisk barometer viser følgende: - Ved lavtrykk: Regn - Ved normaltrykk: Variert - Ved høytrykk: Pent Programmer micro:bitten slik at den fungerer som et barometer.

Last updated