1. Temperatur

Vis temperaturen ved trykk på A-knappen.

Program

  • Blokken "Get temperature" hentes under menypunktet "Enviro:bit" > "... Air & Weather"

Testing

  • Sjekk temperaturen forskjellige steder

  • Prøv å sette inn blokken "Get temperature (decimal)" som du finner under menypunktet "Enviro:Bit" > "Expert". Nå kan du lese av temperatur og endringer mer presist enn tidligere.

  • Sjekk temperaturen forskjellige steder

  • Prøv å sette inn blokken "Get temperature (x100)" som du finner under menypunktet "Enviro:Bit" > "Expert". Nå kan du lese av temperatur med hundredel graders nøyaktighet.

  • Sjekk temperaturen forskjellige steder.

Prøv selv

  1. Vis temperaturendringer Lag et program som løpende viser om temperaturen er stigende, konstant eller fallende. Programmet kan lages med to variabler "nytemp" og "husktemp". Her er prinsippskisse av programmet: - gjenta for alltid - sett "nytemp" til "get temperature (decimal)" - hvis "nytemp" > "husktemp" vis pil NØ - ellers hvis "nytemp" = "husktemp" vis pil Ø - ellers vis pil SØ - sett "husktemp" = "nytemp"

  2. Farge og temperatur Prøv å måle temperaturene under et hvitt papir og under et svart papir som ligger i solen.

  3. Kaldt i lokalet? Du kan måle om det er for kaldt i klasserommet hvis du måler forskjellene i temperaturen ved gulvet og temperaturen ved bordhøyde.

  4. Servomotor for å vise temperaturen Dersom temperaturen skal vises med en servomotor må du sende temperaturdata over til den andre micro:bitten som er koblet til servomotoren. Her er et forslag til program til micro:bitten som mottar temperaturdata og viser den ved hjelp av å snu på armen til servomotoren. Dette programmet kan vise temperaturer i området 15 - 35 grader. Micro:bitten med enviro:bitten programmerer du til å lese av temperaturen med blokken "Get temperature (x100)" (altså hundredels grader). Data kan du sende med pauser på 1/100 sekund.

Last updated