2. Justert temperaturvisning

I forrige eksempel oppdaget du nok at micro:bittens temperaturavlesning er litt for høy. I dette eksempelet justeres temperaturmålingen før den vises.

Program

  • Merk: Oppgaven kan løses enklere. Denne metoden er brukt for å vise hvordan du omregner en variabel.

  • Start med å lage en variabel "temperatur".

  • I den andre blokka "sett temperatur ..." regner vi om temperaturen så den blir 2 grader mindre.

  • Matematikkblokken "0 - 0" finner du under menypunktet "Matematikk".

Testing

  • Sjekk at micro:bitten viser den justerte temperaturen.

Utfordringer

Den avleste temperaturen er i enheten grader celsius som vi bruker i Norge. En annen temperaturskala er Fahrenheit-skalaen. For å omregne den avleste temperaturen til Fahrenheit må du:

  • gange temperaturen med 18

  • dividere resultatet med 10

  • legge 32 til resultatet

  1. Legg beregningene inn i programmet og se resultatene i Fahrenheit.

Last updated