4. Støynivåmåling

Program

  • Micro:bitten overvåker støynivået løpende og registrerer det høyeste støynivået.

  • Ved trykk på A vises det høyeste støynivået.

  • Ved trykk på A+B nullstilles maks.

  • Husk å lage variablene "lydnivaa" og "maks".

Testing

  • Finn "maks" når det er helt stille, ved normal tale i lokalet og når det er mye støy.

Utfordringer

  1. Støyvarsel Lag et program som gir beskjed når lydnivået overstiger et valgt lydnivå. Utvid deretter programmet slik at den skiller mellom forskjellige lydnivåer.

  2. Reagere på klapp Enviro:bit inneholder en funksjon som reagerer på "klapp". Utforsk blokkene selv. Du kan for eksempel få displayet til å skru seg av eller på med et "klapp".

Last updated