Oppgave 5: Tellere

I denne oppgaven skal du lage et program som teller nedover ved trykk på A og teller oppover ved trykk på B. Telleren skal ikke kunne telle under verdien 0 eller over verdien 9.

Program

  • Husk å opprette variabelen "teller"

  • Blokken "endre teller med ..." finner du under "Variabler". Blokken kan brukes til å endre en variabel med en viss tallstørrelse

Prøv selv

  1. Test at programmet fungerer som forventet

  2. Prøv å endre programmet slik at den teller nedover når du vipper til venstre og oppover når du vipper til høyre

  3. Endre programmet slik at "teller" endres med 2 av gangen istedenfor 1

Last updated