Links
Comment on page

Oppgave 9: Overføre temperaturdata med radio

micro:bit kan enkelt overføre data i form av tall eller tekst til andre micro:bits via en radiofunksjon som kjører på bluetooth. Rekkevidden er opp til ca. 50 meter.
I dette eksempelet mottar en micro:bit temperaturdata fra en annen micro:bit. Mottakeren kan også motta data fra flere forskjellige micro:bits hvis ønskelig.

Program: Sender

 • Husk å opprette variabelen "temperatur"
 • Ved start tilordnes micro:bit'en en bestemt radiogruppe. Sender og mottaker må tilhøre samme radiogruppe. Dere kan jobbe med flere forskjellige radiogrupper i samme klasserom slik at forskjellige grupper kan jobbe med deres micro:bits samtidig.

Program: Mottaker

 • Husk ved start å sette radiogruppe til den samme radiogruppa som sender-programmet
 • Merk at det finnes flere "når radio mottar" blokker i editoren
 • "når radio mottar receivedNumber" mottar en tallvariabel som heter "receivedNumber"
 • Variabelblokken "receivedNumber" trekkes fra "når radio mottar" blokken og ned i "vis tall" blokken
 • I eksempelet her er "receivedNumber" altså temperaturen som blir sendt fra sender-programmet

Prøv selv

 1. 1.
  Sjekk at mottaker-programmet fungerer korrekt og mottar temperatur fra sender-programmet
 2. 2.
  Prøv å plassere senderen utendørs eller i et kjøleskap
 3. 3.
  Prøv å utvide mottaker-programmet slik at mottakerens temperatur vises ved trykk på A-knappen