Oppgave 3: Vanningsalarm

I denne oppgaven skal du lage en alarm som forteller deg når planten din behøver vann. Du skal bruke en fuktsensor og programmere micro:bit slik at alarmen går når planten må vannes.

Du lærer

 • Å koble til ekstern sensor for å gjøre målinger

 • Bli kjent med fuktsensor, buzzer og OLED

 • Å gjøre avlesninger med micro:bit

 • Å bruke betingelser / vilkår (hvis/ellers) for ta input og gjøre om til input

Litt om vanningsalarm

Å huske på at plantene trenger å vannes i en hektisk hverdag er ikke alltid like lett, og ofte skulle vi ønske de kunne si ifra når de trenger vann. Noen ganger har man også flere forskjellige planter som trenger vann til ulike tider, eller det er endringer i temperatur og solforhold som gjør at planten blir fortere tørr.

Når vi putter en fuktsensor ned i jorden på planta kan denne fortelle oss om jorda er passe fuktig eller for tørr. Om jorda er for tørr vil en buzzer lage lyd slik at vi forstår at planten trenger vann.

Hvordan fungerer vanningsalarmen?

Fuktsensoren måler fuktigheten i jorda og sender signaler til micro:bit. micro:bit vil sende signal til buzzeren dersom det er for lite fuktighet rundt måleren. Når vi vanner planten vil sensoren sende signaler til micro:bit om at det igjen er nok fukt i potten, og buzzeren vil slutte å pipe.

Dette trenger du:

 • En micro:bit

 • Octopus tilkoblingsbrett

 • Mini Buzzer

 • OLED

 • Fuktsensor

 • 2 tilkoblingskabler

 • USB kabel for overføring fra PC

1. Slik kobler du komponentene sammen

Koble OLED skjermen til tilkoblinsbrettet slik som på bildet under. Det spiller ingen rolle hvilken av de tre radene du kobler til.

Ved hjelp av de medfølgende ledningen kobler du til buzzeren på P1 og fuktsensoren til P2

Vær nøye med å feste kabelen på riktig måte slik at gul, rød, svart treffer gul, rød, svart på koblingsbrettet.

2. Programmering

Gå til makecode.microbit.org og trykk på “nytt Prosjekt” Gi prosjektet ditt et navn. Her kaller vi det Vanningsalarm. Vi må legge til de ekstra kodeblokkene vi trenger for å gjøre dette prosjektet med ElecFreaks Tinker Kit. For å gjøre dette trykker man på Avansert og scroller ned til Utvidelser/ Add Package. Det åpner seg da en ny meny hvor vi velger tinkercademy-tinker-kit.

Utvidelsespakken vil da laste ned og legge seg i menyen til venstre for redigeringsskjermen.

Start med å aktivere OLED skjermen. Bruk kodeblokken “ved start” og gå til OLED- seksjonen og hent ut blokken som initialiserer skjermen. Det vil da se slik ut:

Videre skal vi benytte oss av blokken “gjenta for alltid” siden vi vil at kommandoene vår skal gjelde så lenge prosjektet vårt er aktivt. Siden det kun er snakk om to ulike betingelser behøver vi bare en Hvis/ellers blokk. Vi finner en sammenligningsblokk under menyen for logikk og legger denne på feltet “hvis”. Dernest legger vi inn variabelen “value of moisture sensor at pin” fra Tinkercademy. Husk å endre til P2 da det er her du har koblet til fuktighetssensoren. Her har vi satt at verdien på fuktigheten skal være mindre enn 50 for at sensoren skal gi beskjed om at planten behøver vann. Fra OLED- menyen legger du inn de parameterne du ønsker. Legg også inn “spille tone” fra musikkmenyen for å lage en alarm. I “ellers”- feltet legger du inn “Show string” fra OLED-menyen og skriver inn “Planten din trives!”

Se eksempel i bildet under.

Du har nå laget din egen vanningsalarm, og du er klar for å laste den over til micro:biten.

Trykk på last ned ikonet nederst på siden. Programmet du har laget vil lagre seg som en .Hex fil. Legg merke til hvor du lagrer filen. Når den er lastet ned kan du simpelthen dra den over til micro:bit ikonet i filutforskeren. Micro:bit blinker oransje bak når programmet lastes over, og stopper når den er ferdig. Programmet er umiddelbart klart til å brukes når micro:bit er koblet til strøm.

Slik virker det:

 • Når sensoren er i kontakt med fuktighet vil OLED-displayet kontinuerlig vise teksten “ Planten din trives”

 • Når det ikke er fuktighet rundt sensoren vil Buzzeren lage lyd slik at du hører at du må gå til planten for å undersøke. OLED-displayet vil vise deg hva fuktighetsnivået i planten er, og den vil fortelle deg at planten behøver vann.

3. Prøv selv

Du er nå klar til å teste ut din helt egen vanningsalarm!

 1. Koble til batteriet på micro:biten. Hva skjer?

 2. Har du en plante i nærheten? forsøk å stikke sensoren godt nede i jorda. Hvordan reagerer vanningsalarmen din? Forsøk med flere planter om du har mulighet.

 3. Om du ikke har planter i nærheten: fukt litt tørkepapir og hold rundt sensoren.

 4. Endre betingelsen for når alarmen skal fortelle deg når du skal vanne planten. Vi har satt at fuktigheten skal være over 50 for at planten har det bra. Forsøk med høyere eller lavere tall

 5. Planter er ulike og behøver derfor ulik mengde fuktighet. Utforsk hvordan vi kan endre alarmens betingelser for å tilfredsstille de ulike plantenes behov.

Last updated