Links

enviro:bit miljøsensor

Enviro:bit er utstyr med sensorer som kan måle:
 • Temperatur (med større nøyaktighet enn micro:bittens innebygde sensor)
 • Luftfuktighet
 • Lufttrykk
 • Lys og farger
 • Støynivå
Med disse sensorene kan du jobbe med mange forskjellige begreper på ulike nivåer.
Et par eksempler:
 • Med nøyaktig temperaturmåling kan elevene innlede en jakt på temperaturforskjeller i lokalet: Er det kaldt ved vinduene? Er det for kaldt i lokalet?
 • Støysensoren kan måle om støynivået i klassen er fornuftig
 • Lufttrykksensoren kan registrere trykkforskjellen når enviro:bitten løftes fra gulv til tak. Kan man kanskje lage en høydemåler?
 • Mål lysets fargesammensetning. Når er belysningen varm og hyggelig?
Elevene kan bruke sensorene til å samle inn data og lage analyser, de kan konstruere målestasjoner som viser eller reagerer på data i forhold til forventninger som klassen formulerer.

Målgruppe

 • Naturfag mellomtrinnet
 • Naturfag ungdomstrinnet

Praktisk info

Legg til funksjonspakken for enviro:bit

 • Gå inn på "Avansert" > "+ Utvidelser" i editoren
 • Skriv "enviro:bit" eller "envirobit" i søkefeltet
 • Enviro:bit funksjonspakken vises - klikk på den
 • Nå legges menypunktet "enviro:bit" til i editoren