Oppgave 14: Trafikklys

I dette eksempelet vises "starten på" et trafikklys som blinker med rødt og grønt lys.

Montering

 • Koble til trafikklyset med 3 lysdioder

  • Rød lysdiode kobles med lang leder til P0 (kobberbane 0)

  • Gul lysdiode kobles med lang leder til P1 (kobberbane 1)

  • Grønn lysdiode kobles med lang leder til P2 (kobberbane 2)

 • Alle de korte lederne på de 3 lysdiodene kobles til GND

Program

 • MERK: Programmet viser kun hvordan du programmerer den røde og den grønne lysdioden til å blinke vekselsvis

Prøv selv

 1. Sjekk at programmet og koblingene fungerer slik at den røde og grønne lysdioden blinker hver sin gang.

 2. Endre programmet så det etterligner et ekte trafikklys

Last updated