Trafikklys

I denne oppgaven skal du programmere ditt eget trafikklys. Du programmerer lysene til å alternere mellom å lyse grønt, gult eller rødt

Litt om trafikklys

Et trafikklys er en teknisk innretning som ved hjelp av lyssignaler regulerer trafikken av biler så vel som fotgjengere og syklister i et område som av offentlige myndigheter oppfattes som tilstrekkelig trafikkert. Ordinære trafikklys er utstyrt med lysende lamper i tre farger som indikerer ulik informasjon til trafikantene.

Slik Virker det

Standard signalveksling for trelyssignal i Norge:

  1. Rødt lys - Den kjørende skal stoppe - og vente på grønt lys

  2. Rødt og gult lys - Lyset vil straks skifte til grønt

  3. Grønt lys - Den kjørende kan fortsette over krysset

Gult lys - Lyset vil straks skifte til rødt. Den kjørende skal stoppe, men hvis kjøretøyet er så nært krysset at stans ikke kan skje uten fare, kan han likevel kjøre gjennom krysset.

Du trenger

Slik bygger du

Programmering

Gå til makecode.microbit.org og trykk på “nytt Prosjekt” Gi prosjektet ditt et navn. Her kaller vi det Trafikklys. Vi må legge til de ekstra kodeblokkene vi trenger for å gjøre dette prosjektet med ElecFreaks Ring:bit Bricks Pack. For å gjøre dette trykker man på Avansert og scroller ned til Utvidelser/ Add Package. Det åpner seg da en ny meny hvor vi velger ringbitcar.

Dra set strip to NeoPixel at pin with leds as til ved start, set pin til P0 porten. Initialiser stripen med 3 lysdioder og i RGB(GRB-format).

Klikk “Avansert” for å velge “Funksjoner” og klikk “Lag en funksjon” som bildet viser nedenfor.

Skriv inn “Rødt lys på” og klikk “Fullført” for å opprette en funksjon. Lag ytterligere to funksjoner “Gult lys på” og “Grønt lys på” på samme måten.

I funksjonen “Rødt lys på”, sett den tredje lysdioden til rødt og de to andre til svart. I “Gult lys på”, sett den andre lysdioden til gult og de to andre til svart. I “Grønt lys på”, sett den første lysdioden til grønt og de to andre til svart.

Legg til “kjør Rødt lys på”-funksjonen i “gjenta for alltid”-blokken og pause på 3000ms (3 sekunder). Legg til “kjør Gult lys på”-funksjonen med en pause på 1000ms (1 sekund) og legg til “kjør Grønt lys på”-funksjonen med en pause på 3000ms.

Trykk på last ned ikonet nederst på siden. Programmet du har laget vil lagre seg som en .Hex fil. Legg merke til hvor du lagrer filen. Når den er lastet ned kan du simpelthen dra den over til micro:bit ikonet i filutforskeren. Micro:bit blinker oransje bak når programmet lastes over, og stopper når den er ferdig. Programmet er umiddelbart klart til å brukes når micro:bit er koblet til strøm.

Prøv selv

  1. Overfør programmet til micro:bit’en og sjekk at trafikklyset fungerer som forventet.

  2. Lag en ny funksjon “Rødt og gult lys på” og endre koden din slik at trafikklyset ditt oppfører seg som standard signalveksling for trelyssignal i Norge.

Last updated