Oppgave 12: Stoppeklokke

micro:bit har en innebygget funksjon for å lese av hvor mange tusendeler sekunder det har gått siden programmet startet.

I dette eksempelet startes tidsmålingen ved trykk på A og stoppes ved trykk på B. Den målte tiden i sekunder vises ved trykk på A+B.

Program

  • Husk å opprette tre variabler: "starttid", "sluttid" og "tid"

Prøv selv

  1. Sjekk stoppeklokka sin nøyaktighet med en "ekte" stoppeklokke (du oppdager forhåpentligvis at den måler temmelig nøyaktig)

Utfordring 1: Eggklokke

Programmer en eggklokke som slår alarm etter 10 minutter

Utfordring 2: Stoppeklokke med fjernstyrt start og stopp

Bruk to micro:bits. Den ene fungerer som sender, mens den andre er selve stoppeklokken. Ved trykk på A-knappen på sendere startes stoppeklokken og ved trykk på B-knappen stoppes den.

  • Hvor kan man bruke en stoppeklokke som dette?

Last updated