Links

To-hjuls robot

Litt om to-hjulsroboter

Slik virker det

Du trenger:

Slik bygger du

Programmering

Gå til makecode.microbit.org og trykk på “nytt Prosjekt” Gi prosjektet ditt et navn. Her kaller vi det To-hjuls robot. Vi må legge til de ekstra kodeblokkene vi trenger for å gjøre dette prosjektet med ElecFreaks Ring:bit Bricks Pack. For å gjøre dette trykker man på Avansert og scroller ned til Utvidelser/ Add Package. Det åpner seg da en ny meny hvor vi velger ringbitcar.
I "ved start"-blokken setter du inn set left wheel at pin X right wheel at Pin X . Under denne setter du inn go straigt at full speed
Endre på alternativene i blokkene slik at venstre refererer til P0 og høyre refererer til P1
Vi ønsker at roboten skal reagere på ulike måter etter som om vi trykker på A, B, eller A+B.
Vi velger å gi robotbilen vår muligheten til å svinge mot høyre, venstre og å kjøre bakover.
Legg til blokkene som skal gi roboten vår de beskjedene vi ønsker.