Bygg Hover:bit fjernkontroll

Du trenger

Steg 1)

Sett i batteriene som følger med micro:bit

Steg 2)

Monter micro:bit til fjernkontrollholderen ved hjelp av mutterverktøyet

Steg 3)

Bruk gummiringen til å feste batteriboksen til holderen.

Merk: Husk å skru av strømmen til kortet med å ta ut ledningen.

Last updated