Oppgave 7: Varmt eller kaldt (variabler og betingelser)

I dette eksempelet slår micro:bit'en "alarm" hvis temperaturen overstiger 27-grader og det blir for varmt. "Alarmen" består av et surt smilefjes.

Program

  • Husk å opprette variabelen "temperatur" under menypunktet "Variabler".

  • I en "hvis-ellers"-blokk kan du sette opp en eller flere betingelser. Dersom utsagnet ved en "hvis"-blokk er sant utføres blokkene du legger inne i "hvis"-blokka. Ellers utføres utsagnet under "ellers".

  • "hvis - ellers" blokken finner du under menypunktet "Logikk"

  • Du finner sammenligningsblokken under menypunktet "Logikk"

  • Variabelen "temperatur" ligger under menypunktet "Variabler"

  • Sett inn blokkene og gjør nødvendig endring på sammenligningsblokken som visst i eksempelet

Prøv selv

  1. Sjekk at programmet ditt viser et smilefjes ved lav temperatur og et surt fjes ved høy temperatur.

  2. Prøv deretter å lage en blinkeffekt ved det sure smilefjeset ved å sette inn noen flere pauseblokker i mellom

Last updated