1. Lese av temperaturen

Program

Testing

  • Sjekk at micro:bitten viser temperaturen

Utfordringer

  1. Sammenlign målingen din av temperaturen i lokalet med en nabogrupe. Måler de forskjellige micro:bittene samme temperatur?

  2. Micro:bittens temperaturføler er plassert på prosessoren (finn prosessoren på micro:bittens bakside). Sett en tommelfinger på prosessoren og se hvordan temperaturen stiger. Hvem har de varmeste fingrene i gruppa?

  3. Prøv å måle temperaturen forskjellige steder på i klasserommet eller på skolen. Sammenlign målingene med målinger fra et "vanlig" termometer. Hva sier resultatene?

Last updated