Måle temperatur i oppdrettsanlegg

I denne oppgaven skal du lage en egen temperaturmåler for vann. Du kan måle temperaturen i vannet, og resultatet vil vises på en liten skjerm.

Litt om måling av temperatur i oppdrettsanlegg

For å oppnå gode vekstforhold for fisk er riktig vanntemperatur essensielt. Dette gjelder for alle oppdrettsanlegg. Stadig varmere vanntemperatur i havet, skaper utfordringer for fisken, og spesielt laksen. Det å kunne kontrollere vanntemperaturen er en viktig faktor for å drive et vellykket oppdrettsanlegg.

Hvordan virker temperaturmåleren?

Temperaturmåleren måler temperaturen i vannet i sanntid og sender signaler hvert 5. sekund. Når vi vet temperaturen i vannet og hvilken temperatur fisken trives best i kan de som driver oppdrettsanlegget gjøre tiltak for å øke eller senke temperaturen slik at den går tilbake til der den skal være.

Du trenger:

Koblingsskjema

Plasser micro:bit ned i IoT:bit. Koble temperaturmåleren for vann sammen med overgangen (DS18B20 brick). Koble så denne sammen med IoT:bit. Sett OLED displayet i en av portene på IoT:bit. Det spiller ingen rolle hvilken av de tre radene du velger å feste den på.

Programmering

  1. Gå til makecode.microbit.org og trykk på “Nytt prosjekt”.

  2. Gi prosjektet ditt et navn. Her kaller vi det “Måle temperatur i vann”.

  3. Vi må legge til de ekstra kodeblokkene vi trenger for å gjøre dette prosjektet med ElecFreaks Smart Agriculture Kit. For å gjøre dette trykker man på Avansert og scroller ned til Utvidelser/ Add Package. Det åpner seg da en ny meny hvor vi velger Environment-and-Scince-IoT. Utvidelsespakken vil da laste ned og legge seg i menyen til venstre for redigeringsskjermen.

Se eksempelet under

Slik virker det

Sensoren måler temperaturen i vannet og sender signalene til micro:bit. Nye signaler sendes hvert 5. sekund. Temperaturen vises på OLED Displayet.

Test selv

Koble sammen komponentene og lag programmet i makecode. Du er nå klar til å prøve din egen temperaturmåler for vann!

  1. Legg enden på temperaturmåleren i vann. Se hva som skjer på OLED Displayet. Noter hva slags temperaturer som blir målt.

  2. Gjør forsøk med lunkent vann. Fyll en bolle eller glass med kroppstemperert vann. Kroppstemperaturen vår er rundt 37 grader. Når du tror du har rett temperatur kan legge måleren i vannet. Hvordan er resultatet?

  3. I en tank for fisk er det viktig at temperaturen er riktig. Om du tar utgangspunkt i at den optimale temperaturen er 14 grader, kan du legge til blokker i programmet slik at du får en alarm om temperaturen blir for høy eller for lav?

Last updated

Change request #66: micro:bit Agriculture Kit